Regulamin Sklepu

I. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą sprzedaży w sklepie internetowym www.ekilapmarinelife.pl , działającym pod adresami: www.ekilapmarinelife.pl jest właściciel sklepu: firma Ekilap Leon Lapkowski, mająca siedzibę w Strzegom, ul. Kasztelańska 20B, 58-150 Strzegom, zwany dalej sprzedającym.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.ekilapmarinelife.pl może być osoba pełnoletnia, firma lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych zwana dalej nabywcą.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.

II. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonej pomiędzy sprzedającym, a nabywcą poprzez sklep internetowy www.ekilapmarinelife.pl są produkty przedstawione w ofercie sprzedającego na jego stronie internetowej w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych wraz z podatkiem VAT.
 3. Produkty wymienione w ofercie sklepu, są fabrycznie nowe, pochodzą od polskich oraz zagranicznych dystrybutorów i posiadają gwarancję producenta.

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienie może być zrealizowane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, telefonicznie pod nr tel. 665 186130, bądź drogą mailową info@ekilapmarinelife.pl

IV. Potwierdzanie zamówień

 1. Najważniejszym warunkiem realizacji transakcji nabycia towarów w sklepie www.ekilapmarinelife.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, oraz podanie numeru telefonu i adresu e-mail umożliwiającego weryfikację osoby zamawiającej i potwierdzenie zamówienia.
 2. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym www.ekilapmarinelife.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest automatycznie wysyłane ze sklepu. W następnym kroku sprzedawca kontaktuje się z klientem telefonicznie bądź przez odpowiedź na e-mail, celem uzgodnienia warunków wysyłki i przewidywanego terminu dostarczenia zamówionego towaru.
 4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym  www.ekilapmarinelife.pl.
 6. W przypadku towarów mało popularnych zamówienie jest realizowane po wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia.

V. Sposoby zapłaty

Zapłatę za zakupiony towar klient może uiścić na dwa sposoby:

 1. przelewem – w tym przypadku klient, po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, wpłaca należną kwotę na konto, po jej zaksięgowaniu towar niezwłocznie zostaje wysłany do klienta.
  1. przez PAYU
  2. jeśli okaże się, że wpłacili Państwo pieniądze, wcześniej nie upewniając się i chcą wycofać przelew, wówczas koszty przelewu ponosi Zamawiający wycofujący zamówienie. Koszt zwrotnego przelewu 3 zł.

VI. Czas realizacji

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi przeważnie do 1-2 dni roboczych, ale zależny jest od dostępności produktu na naszych magazynach. Firma Ekilap Leon Lapkowski zastrzega sobie prawo do realizacji szczególnych zamówień do 10 dni (zazwyczaj czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze).
 2. Jeśli zamówionych zostało kilka towarów, to wysyłka następuje po skompletowaniu całości towaru lub przy wyrażeniu zgody nastąpi częściowa realizacja.
 3. Każdorazowo o przewidywanym terminie dostarczenia towaru, klient zostaje poinformowany telefonicznie bądź poprzez e-mail.
 4. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z powodów jego braku na magazynach, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
 5. EKILAP Leon Lapkowski może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.

VII. Dostawa towaru

 1. Dostawa towaru zamawianych w sklepie www.ekilapmarinelife.pl realizowane są na terenie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Towar dostarczamy korzystając z usług firmy kurierskiej, przesyłką ubezpieczoną.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym kontakcie z naszą Firmą.
 4. Dokładny koszt dostawy podawany jest przez sprzedawców telefonicznie bądź mailowo w momencie potwierdzenia zamówienia.
 5. W chwili odbioru towaru klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, spisanie protokołu reklamacji jest podstawowym warunkiem rozpatrzenia procedury reklamacyjnej.
 6. Zwierzęta sprzedawane przez EKILAP Leon Lapkowski są po kwarantannie, zdrowe i przyjmują pokarmy. Wszystkie zwierzęta skarmiamy pokarmami mrożonymi lub/i suchymi.

VIII. Gwarancja

 1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję.
 2. Okres gwarancji zależy od producenta.
 3. www.ekilapmarinelife.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikłych z niezgodności towaru z umową.
 5. Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez serwis sprzedawcy.

IX. Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar posiada niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania.
 2. Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane.
 3. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 4. Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy: Ekilap Leon Lapkowski, ul. Kasztelańska 20 B, 58-150 Strzegom.
 5. Podstawą reklamacji zwierząt są zdjęcia. Bez wykonanych zdjęć żadna reklamacja nie bedzie rozpatrywana.
 6. Nie przyjmujemy zwrotów żywych zwierząt.

X. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę , Ekilap Leon Lapkowski, danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego www.ekilapmarinelife.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy www.ekilapmarinelife.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 2. Sklep Internetowy www.ekilapmarinelife.pl nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.
 5. Jeżeli cena produktu wynosi 0.00 zł oznacza to brak tego produktu. Nie wysyłamy i nie realizujemy zamówień z ceną równą 0,00 zł lub minusową.